Werkveld

Ruimte

De ontwikkelingen rondom de Omgevingswet laten zien dat anders wordt gedacht over onze leefomgeving en de ruimte die we kunnen benutten. Het afwegingskader over de inrichting van de openbare ruimte verandert. Het uitgangspunt is niet zo zeer een goede ruimtelijke ordening, maar een juiste toedeling van functies. Dit vergt een andere blik op ruimte en een handelswijze die is gericht op kansen.

Voor overheden zal de Omgevingswet een systeemverandering inhouden. Het uitgangspunt is niet “Nee, tenzij”, maar “Ja, mits.” Dit vergt denken in omgevingswaarden in plaats van kwaliteitseisen. In Omgevingsplannen gaat het naast ruimtelijke ordeningsdoelstellingen ook over maatschappelijke doelstellingen.
In de besluitvorming staan co-creatie en participatie centraal. Daarmee krijgt de tendens van ‘van buiten naar binnen’ een duidelijke plek in de Omgevingswet.

Andess ondersteunt gemeenten bij de transitie van gemeentelijke organisaties richting de invoering van de Omgevingswet of het vormgeven van participatieprocessen. Dit doen wij als adviseur of programmamanager.

Meer weten?

Heb je een vraag over dit werkveld of wil je meer weten? Wij staan voor je klaar!

Stuur een e-mail