Werkveld

Leefomgeving

Niets is zo dynamisch als de omgeving waarin we leven. De leefomgeving is een steeds breder wordend begrip. Met het begrip leefomgeving wordt allang niet alleen meer gedoeld op de inrichting van de openbare ruimte. Ook thema’s als veiligheid, afval en grondstoffen of de impact van klimaatverandering behoren tot het domein van de leefomgeving. Daarbij staan communicatie en participatie steeds meer centraal. Oplossingen voor de veranderende opgaven zullen we samen moeten oppakken en organiseren. Nieuwe wegen inslaan en verder kijken dan onze neus lang is…

Andess ondersteunt publieke organisaties en bedrijven bij het realiseren van hun opgaven in de leefomgeving. Dit doen wij door het ontwikkelen, implementeren en toetsen van beleid. Overheid of bedrijf, de nieuwe opgaven vergen ook iets voor organisaties. Wij ondersteunen bij het verbeteren van processen of het ontwikkelen van organisatie en management.
Wij maken marktverkenningen, werken aan het bouwen van samenwerkingen (Publiek/ Publiek of Publiek/ Privaat) of leveren specifieke functionarissen zoals (stads)managers.

Meer weten?

Heb je een vraag over dit werkveld of wil je meer weten? Wij staan voor je klaar!

Stuur een e-mail