Over ons

De consultants van Andess hebben een breed profiel. Het zwaartepunt van hun kennis en ervaring ligt met name in het publieke domein. Er is in verschillende functies gewerkt als adviseur, projectleider en leidinggevende. Van een operationeel niveau tot een strategisch niveau.

Daar waar de opdracht vraagt om specifieke kennis in huis te halen, doen we dat vanuit een breed netwerk aan specialisten.

Waarom we doen wat we doen

Het begrip rendement is voor ons breder dan alleen financieel rendement. Ook op sociaal maatschappelijk vlak kan immers verbeterd worden.

Wij geloven dat organisaties die initiatief nemen het meest succesvol zullen zijn. Dit zijn naar onze overtuiging de organisaties waar mensen graag willen werken en het beste uit zichzelf zullen halen. Het zijn de organisaties die in staat zijn om op een goede manier in te spelen op de dynamiek van het moment en niet moeten volgen omdat de rest al een bepaalde richting is uitgegaan.

Resultaten overtuigen. Om meerwaarde te blijven bieden aan je klanten, moet je je nek dus uitsteken voor dat resultaat. Dit betekent dat ook Andess blijft bewegen en investeren in de ontwikkeling van oplossingen. Dat doen wij met u en uw medewerkers.

Wij vullen geen formats in, maar leveren maatwerk.

Onze kernwaarden

“Samen bereiken we meer.” Daar staat TEAM voor. Ook voor ons geldt dat we samen met u de beweging naar een beter rendement willen maken. Dit doen we vanuit de volgende kernwaarden.

Ondernemend

Ondernemen is het geloven in ideeën, hard werken, koers houden als het moeilijk wordt en het realiseren van doelstellingen.

Betrouwbaar

Vertrouwen is de basis van elke relatie. Die met de klant maar ook met collega’s. Daarom komen wij onze afspraken na en handelen we altijd met een open vizier.

Betrokkenheid

Betrokkenheid is datgene wat ons bindt. Betrokkenheid bij het vak, bij onze klanten maar ook bij ons bedrijf en elkaar. We stralen passie uit voor ons werk en de mensen waarmee we werken.

Team Play

De basis voor excelleren ligt besloten in het werken met en in een goed team. Met u als relatie vormen we ook een team. We vertrouwen elkaar, spreken elkaar aan en investeren in een optimale samenwerking. Een teamprestatie is altijd sterker dan een individueel resultaat!

Extern gericht

Onze externe gerichtheid gaat over datgene wat er in de markt en bij opdrachtgevers speelt. Het gaat om het zien van trends en lokale ontwikkelingen; het verbinden van verschillende belanghebbenden en het genereren van verschillende soorten informatie tot stuurinformatie en het ontwikkelen van nieuw gedachtengoed. We hebben een groot netwerk. We geloven in de kracht van kennisdeling. We kunnen relaties met vergelijkbare vraagstukken aan elkaar verbinden. U als klant moet hiervan profiteren in onze samenwerking.

Meer weten?

Heb je een vraag over ons of wil je meer weten? Wij staan voor je klaar!

Stuur een e-mail