Diensten

Organisatieontwikkeling

In potentie hebben jullie een team dat bergtoppen kan bedwingen. Maar jullie blijven steken door het ontbreken van leiderschap of het vermogen tot samenwerking. Jullie roepen daarom onze hulp in. We onderzoeken waar de valkuilen liggen, verstevigen de kwaliteiten en brengen de sprankel weer terug in het team. Dat doen we samen mét het team, zodat iedereen weet wat ze aan elkaar hebben en alle neuzen dezelfde kant op staan.

Alleen sterke teams bereiken de top. Zij:

 • Zijn initiatiefrijk: medewerkers krijgen de ruimte om met nieuwe ideeën te komen, ze worden serieus genomen én er is budget voor.
 • Werken samen: er is onderling vertrouwen, medewerkers durven los te laten en er is ruimte voor ontplooiing.
 • Zijn transparant: verwachtingen zijn bekend, er wordt integer gehandeld en er wordt een veilige werkomgeving gecreëerd.
 • Tonen leiderschap: niet alleen management toont leiderschap, maar alle medewerkers krijgen de ruimte om zich als leider te ontplooien.
 • Zetten de klant centraal: jullie weten voor wie jullie het doen, jullie luisteren naar de klant en doen actief onderzoek.
 • Weten waarom: jullie drijfveren zijn duidelijk, de missie is eigen gemaakt en daar wordt naar gehandeld.
 • Zijn in control: er is zicht en grip op prestaties, de risico’s zijn duidelijk en de planning helder.

We ontwikkelen samen met jullie deze karaktereigenschappen, zodat jullie weer met plezier op weg gaan en na onze gezamenlijke expeditie zelf de volgende bergtoppen kunnen bedwingen.

 • Expedities waar we trots op zijn

 • Hoe draagt dit bij aan een veerkrachtig Nederland?

  Een veerkrachtig Nederland wordt gedragen door sterke organisaties. Wij helpen jullie een rotsvast fundament te leggen: een goede basis voor groei en een goede plek om te genieten van de successen. We doen dat samen met jullie. Geen dikke rapporten over de beste processen, geen theoretische verhandelingen, maar een duidelijk, concreet assessment waarna we samen op pad gaan, de top bereiken en weer veilig beneden aankomen.