Diensten Nieuws

Zin en onzin van Lean

Als u iemand hoort praten over “muri, muda en mura” wat is dan de eerste gedachte? De één zal denken: “Die spreekt wartaal uit!”, een ander zal denken “Dat klinkt interessant.”. Maar de gemiddelde medewerker binnen uw organisatie kan hier niets mee. Het zijn termen uit het Lean gedachtengoed. Er zijn consultants die met een Lean Green/Black Belt op zak bij een organisatie aankomen en zeggen dat ze zich bezig gaan houden met het elimineren van muda. Maar voegt dat echt iets toe? En wordt daarmee draagvlak gecreëerd?

5S

We zouden aan de slag kunnen gaan met seiri, seiton, seiso, seiketsu en shitsuke. Wat zegt u? Inderdaad, weer vijf Japanse termen die onderdeel zijn van Lean. Anders omschreven: als we een werkplaats van iemand in een fabriek zodanig organiseren dat die persoon alles snel en gemakkelijk kan vinden, begrijpt iedereen wel dat dit zinvol is. Of zoals je vaak ziet in een kantooromgeving: iemand wil verder schrijven aan een bepaald rapport en zoekt de laatste versie hiervan. Op de gezamenlijke schijf? Nee, niet. Dan maar even navragen bij degene die de vorige versie opgesteld heeft. Die gaat in zijn mail zoeken, in de overtuiging dat de laatste versie naar iedereen verstuurd is. Of stond het toch op SharePoint? Dan blijkt het op zijn persoonlijke schijf te staan. Al die minuten die hieraan verloren gaan maal het aantal medewerkers, levert een verspilling op van vele uren per dag.

De Andess manier

Bij Andess signaleren we verspillingen, maar leren we ook medewerkers om zelf verspillingen te signaleren. Dus we gaan op zoek naar knelpunten om daar vandaan zaken te verbeteren. Maar dan wel zonder te koop te lopen met de Japanse woordenschat. Want daar krijgen mensen jeuk van.

Alleen “poka yoke”, wat staat voor het voorkomen van fouten, is een term waar veel mensen wel een beeld bij kunnen vormen. Denk aan een simkaart, waar een hoekje vanaf is, waardoor hij maar op één manier in een telefoon geplaatst kan worden. Een typisch voorbeeld van poka yoke, omdat het maken van een fout (het verkeerd plaatsen van de sim kaart, waardoor de telefoon niet werkt) voorkomen kan worden.

Lean is erop gericht om zaken die geen toegevoegde waarde bieden te elimineren. Wanneer u efficiënter/goedkoper/kwalitatief beter (vul maar in) wilt werken, is dat heel zinvol. Wij brengen samen met uw medewerkers processen in kaart. Door de huidige situatie te beschrijven en dan te beoordelen welke stappen geen waarde toevoegen voor de klant en daar iets aan te doen, is dat een toepassing van Lean, zonder te zeggen dat “de muda geëlimineerd is”.

Houding en gedrag

Wat vaak onderschat wordt, is de houding en het gedrag van mensen. Vanuit Andess zijn we gericht op organisatieontwikkeling. Lean zien wij als een methode die daaraan kan bijdragen. Anderen zijn vooral gericht op de verspillingen en een beetje op het gedrag. Wij kijken juist naar de houding van de medewerkers. Staan ze open voor verandering en willen ze wel aan de slag met verbeteringen? Dan kan Lean helpen. De ontwikkeling die je dan als organisatie doormaakt, is een duurzame ontwikkeling en daar gaan wij voor.

Toverwoorden

Dus ja, wij zijn van mening dat Lean zeker iets kan toevoegen voor uw organisatie, maar niet door een blik Japanse termen open te trekken. Het zijn namelijk geen toverwoorden. Wat wel werkt is het toepassen van onderdelen ervan, dit specifiek te maken voor uw organisatie en de methode niet los te zien van de houding en het gedrag van de mensen binnen de organisatie.

Meer weten?

Wilt u ook met Lean aan de slag? Neem gerust contact op.

Stuur een e-mail