Diensten Nieuws

Organisatieontwikkeling verlangt veerkracht

Hoe goed je een organisatieplan ook hebt uitgedacht en hoe goed je de implementatie daarvan ook hebt gepland, tegenvallers of onverwachte wendingen doen zich altijd voor. Tijdens een reorganisatieproces is tegenspoed zelfs gegarandeerd. Veerkracht is dan dé eigenschap die leidinggevenden meer dan wat dan ook nodig hebben. Maar hoe zorg je voor veerkracht?

Als je als managementteam onvoldoende voorbereid bent op tegenslagen in een ingezet verandertraject, dan liggen pessimisme, geklaag en passiviteit op de loer. De teleurstelling over een onverwachte situatie kan dan leiden tot een negatieve spiraal binnen het team, waardoor de gewenste verandering in de organisatie vertraagt of zelfs niet optreedt.

Wat kun je doen om de veerkracht van jezelf en het team te vergroten?

De basis voor een veerkrachtig team ligt eigenlijk al voordat een verandertraject start. Zorg ervoor dat alle teamleden fit zijn en dat alle basale zaken voor elkaar zijn. Managers moeten aan de voorkant voor zichzelf beantwoorden of ze toegerust zijn om bij veranderende omstandigheden te doen wat nodig is om de verandering tot een succes te laten worden. Met andere woorden: heb je de mentale fitheid om voor langere tijd op topniveau te presteren; ben je bereid om leiderschap te tonen op de momenten dat het gevraagd wordt; en heb je vertrouwen in het team? Die laatste vraag is een essentiële gewetensvraag.

Daarnaast moeten de hulpstructuren klaar staan. Denk aan de P&O, interne communicatie, financiën en juridische zaken. Ook helpt het als besluitvormingsprocedures of escalatieprocedures worden doorgesproken.

Wat kun je verder doen als het even tegenzit met de organisatieverandering? Accepteer allereerst de situatie, hoe lastig ook. Accepteer ook de emoties waarmee tegenslag gepaard gaat, zowel die van jezelf als die in het team. Om veerkrachtig te zijn, is het belangrijk om los te laten en de situatie te aanvaarden. Het is wat het is! 
Sfeer in een team is bij tegenslag ontzettend belangrijk. Neem daar dan ook de ruimte voor. Humor en relativeringsvermogen doen wonderen. En heb je de basale zaken voor elkaar dan kun je erop vertrouwen dat het goed komt.
Daarna is het zaak om het initiatief in het verandertraject weer terug te pakken. Bekijk of je de route of planning kunt bijstellen. Pleeg de bijstelling altijd met het team, zodat er draagvlak bestaat voor genomen besluiten. Voorkom dat je als individu (ad hoc) besluiten gaat nemen of dat je als directie vervreemdt van de rest van het managementteam. Niets verbindt een managementteam meer dan wanneer gezamenlijk ontberingen worden doorstaan.

Dus heb je tegenslag… Incasseer en buig mee.

Tips bij tegenslag in verandertrajecten:

  • Incasseer tegenslag en accepteer de situatie
  • Vind de ruimte voor relativering
  • Bepaal vanuit het hier en nu, op een positieve manier, hoe je samen verdergaat