Diensten Nieuws

Managers: zet de koers uit!

In veel organisatievisies van dit moment is terug te lezen dat de veranderende omgeving vraagt om nieuw leiderschap. De leidinggevende dient een voedingsbodem te creëren waarin medewerkers hun talenten laten groeien en in tijdelijke verbanden samenwerken, afhankelijk van de vraag van dat moment. De dialoog is daarbij een belangrijk hulpmiddel van de leidinggevende. Maar worden we als manager hierdoor niet te soft, zijn we nog wel koersvast, hebben we voldoende lef en durven we daadkrachtig te zijn?

Het woordenboek van de hedendaagse manager

In het woordenboek van de hedendaagse manager staan woorden als: luisteren, verbinden en in de kracht zetten. Deze begrippen lijken belangrijker dan ooit en zijn ook belangrijk. Maar… dat is niet het enige! Coachen en verbinden vormen de ene helft; de koers uitzetten en lef tonen, dat is de andere helft. Bij succesvolle managers is dit in balans.

Koersbepalend zijn

Het geven van richting of het bepalen van de koers behoort tot een van de eerste verantwoordelijkheden van iedere leidinggevende, ongeacht de functiebenaming (manager, regievoerder, chapter lead, unitleider etc.). Richting geeft duidelijkheid en koersvastheid.

Die richting is niet per definitie altijd gelijk aan de richting die medewerkers wensen te gaan. Het ‘erachter’ krijgen van het team is natuurlijk essentieel, maar ook een doel wat nooit voor 100% bereikt zal worden. Sorry voor alle dromers, maar een team bestaat uit trekkers, duwers en volgers, maar ook uit achterblijvers. Laten we dit vooral bij naam durven noemen.

Managers die doorslaan in coachen en verbinden lopen het risico om hun koersvastheid te verliezen. Ons pleidooi is dan ook: Het is de leidinggevende die verantwoordelijk is voor het op koers blijven! Het is de richting, waarin jij als leidinggevende, samen met het managementteam, gelooft.

Het team

Besluiten nemen vergt lef, maar ook de vaardigheid om een goede opdracht te formuleren: wat is het gewenste resultaat en waarom. Hoe iets moet worden uitgevoerd, is aan de vindingrijkheid en expertise van de medewerkers. Een ontwikkeling naar zelfsturing past hierin.

Vertrouwen is een andere noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol opererende organisatie. Vertrouwen in jou als leidinggevende, maar ook onderling vertrouwen. Daarbij gaat het om empathie, maar ook om kennis en vaardigheden. De uitdaging is elkaar begrijpen en doorgronden. Hierin heeft de leidinggevende een centrale rol. Zij of hij moet het bouwen van vertrouwen vormgeven. Dit is een taak waarin achteroverleunen niet past. De leidinggevende neemt het voortouw en geeft het voorbeeld. Daarbij heeft zij/hij een scherp oog voor de mens én de koers. Dit kan ook betekenen dat er soms afscheid genomen wordt van collega’s. Ook dat vergt leiderschap.

Teamvorming is essentieel. Ongeacht welke besturingsfilosofie ook wordt gekozen. Ook in Agile werkomgevingen, waarin zelfsturende teams fungeren, is teamvorming een belangrijk onderdeel van het succes. Teamvorming en vertrouwen draagt bij aan de snelheid van besluitvormingsprocessen. Daarmee kan je de concurrent voor zijn of neem je op het juiste moment een goed besluit.

Is een sociaal jasje voldoende?

Steeds meer bedrijven en overheden kiezen een besturingsstijl waarin flexibiliteit centraal staat omdat zij te maken hebben met een complexe en onvoorspelbare omgeving waarin de veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Als we inzoomen op de definitie van het nieuwe leiderschap dan vormen begrippen als ‘flexibiliteit’, ‘autonomie’ en de ‘medewerker centraal’ de rode draad. Dit wekt de indruk dat ‘verbinden’ en het nastreven van een ‘harmonieuze samenwerking’ de doelstelling van Nieuw Leiderschap is en niet het middel.

Wij zijn van mening dat een mensgerichte benadering gekoppeld moet worden aan een heldere richting en een concreet resultaat. Pas dan ontstaat een balans tussen sturing en zelforganisatie die tot synergie kan leiden. Veelal zien we dat zelfsturing een doel op zich aan het worden is. Met de keuze van een bepaald organisatiemodel (schrappen van managementlagen) en wat cursussen wordt verwacht dat de organisatie zelfsturend kan zijn.

In tijden dat organisaties veranderen, is geen behoefte aan een manager met alleen een sociaal jasje, maar is leiderschap vereist. Daarom adviseren wij organisaties die aan de vooravond staan van een wijziging in sturingsfilosofie aandacht te hebben voor de kwaliteiten waarover leidinggevenden moeten beschikken. De sleutel van succes: Managers die de koers durven uit te zetten!

Meer weten?

Behoefte aan coaching of inspiratie, neem gerust contact op

Stuur een e-mail