Diensten Nieuws

Integratie van diensten, een nieuw resultaat

Het is goed om van tijd tot tijd terug te kijken op datgene wat is bereikt en dit te reflecteren naar oorspronkelijke doelstellingen. Eind 2013 is Christian Hamers als interim manager begonnen aan de reorganisatie van de buitendienst van de gemeente Oosterhout. Een opdracht die vele facetten kende, maar waarbij de integratie van de Afval- en Reinigingsdienst en de dienst Beheer Openbare Ruimte centraal stond. Terugkijkend op de afgelopen jaren ben ik, Christian, ontzettend trots op wat we als buitendienst met elkaar hebben bereikt.

Nog nooit is de dynamiek voor gemeentelijke buitendiensten zo groot geweest als nu. De taak en rol is veelomvattender geworden dan enkel het uitvoeren van onderhoud. Burgerparticipatie, verbindend bestuur, arbeidsparticipatie, regiegemeente, prestatieafspraken. Zo maar een aantal begrippen die aan het vocabulaire van de buitendienst zijn toegevoegd. Ook aan de bedrijfsvoering worden andere eisen gesteld. De moderne buitendienst heeft zijn processen LEAN ingericht, heeft grip op financiën, kan op elk moment managementinformatie genereren en ontwikkeld haar medewerkers competentiegericht.

Kort gezegd was de opdracht, een buitendienst neer te zetten die de hedendaagse dynamiek kan beantwoorden. Daarbij diende de Afval en Reinigingsdienst en de dienst Beheer Openbare Ruimte te worden geïntegreerd met een duidelijk resultaat in effectiviteit, efficiency en werkbeleving bij de buitendienst.

Het is mijn overtuiging dat organisaties die initiatief nemen het meest succesvol zullen zijn. Dit zijn naar mijn mening de organisaties waar mensen graag willen werken en het beste uit zichzelf zullen halen. Het zijn de organisaties die in staat zijn om op een goede manier in te spelen op de dynamiek van het moment en niet moeten volgen omdat de rest al een bepaalde richting is uitgegaan.

Het is deze overtuiging die inmiddels doorklinkt in de Unit Stadsbeheer van de gemeente Oosterhout en de unit tot een van de best presterende buitdiensten maakt. We hebben o.a. het volgende bereikt:

  • Succesvolle integratie van twee diensten in een nieuw organisatiemodel
  • Structurele ombuiging van ca. € 900.000,-
  • Verbetering van de prestaties (onderhoud, inzameling, afhandeling meldingen)
  • Vaststellen nieuw afvalbeleid en invoeren nieuwe inzamelmethodiek (resultaat VANG doelstellingen 82 kilo restafval per inwoner per jaar en scheidingspercentage 88 %)
  • Ontwikkelen van een managementinformatiesysteem
  • Verbetering van het werkgeluk (laag ziekteverzuim, betere benutting ontwikkelpotentieel personeel)
  • Vernieuwen van wagenpark en borgen van het onderhoud• Versterking van het leiderschap binnen de unit
  • Invoeren van een magazijnbeheersysteem
  • Verbeteren van de positie in de regio (verankerd in samenwerkingsconvenanten met buurgemeenten)

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail