Diensten Nieuws

Buitendiensten: “zonder visie geen toekomst”

Buitendiensten met een doel voor ogen en een sterk bewustzijn van haar meerwaarde zien we aanzienlijk beter presteren dan buitendiensten zonder een heldere visie hierop. Waarom is dit zo en wat zijn de succesfactoren in een visie?

Als Andess ondersteunen we buitendiensten in hun dagelijkse praktijk. Vaak gaat het om het oplossen van specifieke vakinhoudelijke knelpunten of het ondersteunen bij het opstellen van een nieuwe koers.

Bij vragen die betrekking hebben op de buitendienst van ‘overmorgen’ zien we vaak dezelfde patronen terugkomen.

 • Organisatiebrede visies sluiten slecht aan op operationele dienstonderdelen als een buitendienst
 • Moeite met het in beeld brengen van prestaties (duiden van de meerwaarde van de dienst)
 • Onvoldoende zicht op ontwikkelingen die impact hebben op de operatie van de dienst (te veel gericht op datgene wat altijd al werd gedaan)
 • Sterke interne blik
 • Weinig structurele aandacht voor de vraag welke meerwaarde wordt geleverd

Diensten die geen helder beeld hebben van hun toekomst zien we zoeken naar houvast. Deze diensten staan onder constante druk, bestuurders stellen vragen die moeilijk beantwoord kunnen worden en nieuwe opgaven worden onvoldoende ingevuld. Medewerkers voelen in deze organisaties de druk en er is vaak onrust op de werkvloer.

Innovatie is een vaak gehoorde term. Op de vakinhoud zien we allerlei mooie initiatieven tot bloei komen. Ook Andess moet continu innoveren om in de markt bij te blijven. Stilstand is achteruitgang. Daarom is het goed van tijd tot tijd te kijken of de missie en visie nog actueel zijn. Daarbij kijken we zelf altijd over de grenzen van werkvelden.

Thema’s die wij signaleren zijn:

 • Gegevensmanagement
 • informatie of effect gestuurd optreden
 • Centrale aansturing vs. decentrale uitvoering
 • Adaptieve organisatie (opschaalmodellen)
 • Business intelligence
 • Strategische personeelsplanning

Nu de crisis achter de rug lijkt, is het ons inziens geen tijd om achterover te leunen. Juist nu helpt een heldere visie. Een moderne visie is compact, visueel en samen met het team opgesteld. Deze visie zorgt voor verbinding in het team, met de andere afdelingen binnen een gemeente en met de klant.

Binnen Andess hanteren we zes vaste bouwstenen als het gaat om de ontwikkeling van organisaties:

 1. Strategie:
  1. Bepalen van de Missie:
   1. waarom doen we de dingen die we doen
   2. wat is onze droom
   3. welke doelstelling streven we na
  2. Vastleggen van de Visie:
   1. hoe gaan we de doelstellingen bereiken en met welke mijlpalen
 2. Cultuur:
  1. Welke waarden binden ons
  2. Wat is de visie op leiderschap
 3. Structuur:
  1. Welke organisatiestructuur past het beste bij het realiseren van de strategische doelstellingen
  2. Hoe dienen processen te zijn ingericht om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn
  3. Hoe worden verantwoordelijkheden verdeeld
 4. Mensen:
  1. Welke koers moet worden ingezet voor wat betreft de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers (op welke competenties wordt geselecteerd)
  2. Wat betekent de gedeelde waarden voor de mensontwikkeling (ontwikkeling op identiteitsniveau)
 5. Middelen:
  1. Waar ligt een investeringsbehoefte (ICT, faciliteiten, kredieten, etc.) in het licht van de missie en visie
 6. Prestaties:
  1. Welke resultaten of effecten moeten wanneer worden bereikt
  2. Welke KPI’s gelden
  3. Hoe richt ik het proces om de prestaties te meten in

Andess heeft in 2017 de visie opgesteld voor de buitendiensten van Groningen, Raalte en Bodegraven-Reeuwijk. Lees verder in onze casussen.

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail