Diensten Nieuws

Beheer- en onderhouds-organisaties, laat zien wat je presteert!

Wilt u dat een dashboard meerwaarde heeft voor uw organisatie? Dan zal er goed nagedacht moeten worden over de aspecten waarop u wilt sturen. Beheer- en onderhoudsorganisaties boeken vaak mooie resultaten. Wat zou het prachtig zijn om deze resultaten in één helder overzicht of dashboard te kunnen presenteren. Helaas zien we managers regelmatig worstelen met het uitdragen en presenteren van deze resultaten. Dit terwijl het delen van resultaten een enorme bijdrage kan leveren aan de drive in een organisatie.

Wat Andess betreft is een dashboard een onmisbaar instrument in een professionele beheer- en onderhoudsorganisatie!

Binnen een gemeentelijke beheer- en onderhoudsorganisatie is vaak een schat aan informatie aanwezig. Maar zelden wordt de informatie gebruikt in het managementproces. Op zichzelf laat zich dit ook wel verklaren, want traditioneel is een beheer- en onderhoudsorganisatie praktijkgericht, het iedere dag inzetten voor een schone, veilige en nette openbare ruimte.

Business Intelligence

Toch ontkomt een beheer- en onderhoudsorganisatie er niet aan om na te denken over hoe beschikbare informatie gebruikt kan worden in het managementproces (Business Intelligence). De informatiebehoefte vanuit de maatschappij en bestuur verandert immers continu en er is grote behoefte aan zicht en grip op het behalen van doelen. Zo zetten veel gemeenten in op afvalscheiding op weg naar een circulaire economie (Van Afval Naar Grondstof). Daarvoor wordt vaak gekozen voor de invoering van DIFTAR of omgekeerd inzamelen. We zien dat na de invoering van deze systemen de vraag ontstaat naar scheidingspercentages, financiële effecten en details over verschillende afvalfracties. Om deze gegevens te presenteren moet voorafgaand aan de invoering nagedacht worden over het inrichten van een rapportagesysteem.

Ook als het gaat om de prestaties van de dienst in het beheer van de openbare ruimte wordt de vraag om informatie groter. Denk hierbij niet alleen aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de tevredenheid van bewoners over de afhandeling van een melding. Denk ook aan de efficiency van de eigen uitvoering, de werkbeleving van de medewerkers, ziekteverzuim en financiële prestatie. Na enkele jaren levert een dashboard prachtige trendanalyses op en krijgt u en uw bestuur een goed beeld van de prestatie op korte en langere termijn.

Motivator voor het team

Business Intelligence heeft wat ons betreft meer dan eens zijn intrede gedaan in het beheer van de openbare ruimte. Daarbij gaat het over meer dan alleen het verzamelen van informatie over het areaal. Een dashboard is een mooi instrument om het bedrijfsplan of beleidsplan te volgen, het team te motiveren aan de hand van hun prestaties of te gebruiken als communicatiemiddel. Wilt u dat een dasboard meerwaarde heeft, dan zal wel nagedacht moeten worden over de aspecten waarop u wilt sturen.

Andess begeleidt leidinggevenden of teams bij formuleren van prestatie-indicatoren en het ontwikkelen van dashboards.

Meer weten?

Wilt u ook de prestaties van uw team inzichtelijk maken? Wij staan voor u klaar!

Stuur een e-mail