Diensten Nieuws

Assetmanagement is vooral organisatieontwikkeling

Andess begeleidt meerdere gemeenten en de Provincie Gelderland in het opzetten en implementeren van assetmanagement. Op zich is dit opmerkelijk, Andess is namelijk een organisatieadviesbureau. Toch zien we dat opdrachtgevers juist voor ons bedrijf kiezen als het gaat om het opzetten en uitrollen van assetmanagement. De reden hiervoor is simpel: assetmanagement gaat veel meer om organisatieverandering dan over inhoud! Onze ervaring in het fysieke domein is de grote plus.

Wat verandert er eigenlijk echt?

Wanneer je als gemeente assetmanagement wilt invoeren, dan ben je waarschijnlijk op zoek naar het beter inzichtelijk krijgen van je opgave als beheerder van de openbare ruimte. Wat is de ontwikkeling van je kapitaalgoederen, van je assets? Hoe maak je slimme keuzes met betrekking tot onderhoud en vervanging? Hoe kun je werk met werk maken?
Omdat iedere eigenaar van assets in het publieke domein deze vragen heeft, is er vanuit landelijke kenniscentra als de CROW een gemeenschappelijke denkwijze en vooral taal ontwikkeld die we assetmanagement noemen. Het ene na het andere seminar wordt hierover gegeven, het onderwerp is actueel en trendy. Terecht wat ons betreft! Assetmanagement stimuleert duurzame, slimme, integrale lange termijn oplossingen en zorgt dat we publiek geld (nog) doelmatiger besteden.

Niet nieuw, wel beter…

Nieuw is het beheren van assets en daarmee assetbeheer natuurlijk niet! Iedere eigenaar van wegen, kanalen, bruggen en riolering was hier (als het goed is) al bewust mee bezig. We maken beleid, hebben nota’s, kapitaalgoederen en beheerplannen. Hier is zelfs wetgeving voor, zoals de wegenwet. Assetmanagent geeft hier wel een bredere kijk op en brengt de manier waarop we keuzes maken in het investeren in assets een stap verder.

Waarom is assetmanagement dan vooral organisatieontwikkeling?

De crux is dat assetmanagement meer een verandering van werkwijze, cultuur en organisatieinrichting is dan dat het om grote inhoudelijke wijzigingen vraagt. Assetmanagent verandert je manier van denken en afwegen. Iedere eigenaar van assets heeft de basis inmiddels wel op orde. Databeheer is de afgelopen 10 jaar door het invoeren van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) enorm verbeterd. De meeste overheden maken integraal in plaats van sectoraal beleid én investeringen en projecten in de openbare ruimte vinden steeds meer via integraal programmeren plaats.
De grote verandering door assetbeheer zit hem vooral in het uitdenken van processen, het werken vanuit vaste rollen met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Het inrichten hiervan brengt verandering in je organisatie en vraagt nieuwe vaardigheden van de medewerkers. Het werken volgens de principes van assetmanagement verandert op termijn zelfs de cultuur van je organisatie. Deze veranderingen vragen naast een structuurinrichting, zoals procesaanpassingen, om begeleiding op de zachte kant, op de menskant. In het succesvol uitrollen van assetmanagement zien we dat 80% van de tijd en energie op deze organisatieverandering zit. Dit goed begeleiden, hier tijd voor nemen en eigenaarschap creëren bij de medewerkers zijn dé succesfactoren bij het uitrollen van assetmanagement in je organisatie! Dit doen we beter dan een ingenieursbureau dat assetmanagement vanuit de techniek aanvliegt.
In dergelijke trajecten zijn termen als ‘de basis op orde’ en investeren in een nieuwe module in het beheersysteem populair. Na verloop van tijd zien we echter te weinig echte verandering. De urgentie en de inhoud beklijven niet, medewerkers zoeken naar hun nieuwe rol en zoeken naar hun verantwoordelijkheden en vallen snel terug in oude vertrouwde patronen. Ingerichte processen lopen stroef en estafettestokjes worden hierin niet doorgegeven. Op papier is het goed bedacht, inhoudelijk klopt het, maar men realiseerde zich onvoldoende dat assetmanagent vooral draait om organisatieverandering en die begint bij de mensen binnen de organisatie!
Hier onvoldoende aandacht aan geven maakt assetmanagent tot een kunstje in plaats van tot een fundamentele andere manier van werken en denken. Een gemiste kans!

De meerwaarde van Andess

Juist de combinatie tussen inhoudelijke verbeterslagen in het fysieke domein en de grote kennis van organisatieontwikkeling maakt Andess uniek in haar aanpak. Wij begrijpen als geen ander dat de medewerkers het moeten doen. Zij zijn het kapitaal van de organisatie. Het inrichten van nieuwe processen en werkmethoden vraagt volgens ons om de verhouding van 20% inhoud en 80% organisatiebegeleiding. Alleen op die manier bestendig je de ontwikkeling.
Ben je als gemeente ook voornemens om aan de slag te gaan met assetmanagent, heb je behoefte aan een brede kijk op dit vraagstuk en wil je dat assetmanagement geen kunstje wordt, maar echt een verandering van werken en denken veroorzaakt? Bel ons dan voor een goed gesprek!