Cases

Wijkonderhoud gemeente Groningen toekomstproof

Binnen wijkonderhoud Groningen zijn 450 medewerkers werkzaam. Er is behoefte aan een ontwikkeling van het team en een helder beeld van de toekomst.

Welke ontwikkelingen komen er op wijkonderhoud af, welke behoefte heeft de organisatie, hoe gaan we om met het natuurlijke verloop, hoe geven we invulling aan overheidsparticipatie en wat vraagt de praticipatiewet zijn hierbij actuele thema’s.

Remko ondersteunt de gemeente Groningen en heeft met de organisatie de volgende stappen gezet:

  1. Een nieuw Businessplan “Een toekomstbestendig Wijkonderhoud”
  2. Coaching: begeleiding van teamleiders binnen wijkonderhoud en sparringspartner van het afdelingshoofd
  3. Ontwikkelagenda ter realisatie van het businessplan
  4. Begeleiding proces en inhoud van de ontwikkeling.

Opdrachtgever aan het woord

“Het afgelopen jaar is Remko als projectmanager nauw betrokken geweest bij het veranderingsproces bij Stadsbeheer in Groningen. Ik heb hem leren kennen als een prettig mens, met een zeer ruime ervaring rond het werkveld openbare ruimte.

Remko werkt gestructureerd en resultaatgericht en komt zijn afspraken na. Creëert draagvlak bij medewerkers en leidinggevenden. Zijn adaptief vermogen is groot. Hij toont initiatieven en werkt zelfstandig. Kortom: een fijn mens om mee samen te werken.”

Cees van Bleek
Afdelingshoofd wijkonderhoud Groningen

Wijkonderhoud Groningen richt zich hiermee op de volgende speerpunten:

  1. Sociale gemeente: Integratie ambtelijk medewerkers en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
  2. Kwaliteit leefomgeving: Een integrale werkwijze waarin de outcom “een prettige leefomgeving voor de Groningers” centraal straat
  3. De klant centraal: een ontwikkeling naar een opener, toegangkelijker en flexibeler organisatie waarin overheidsparticipatie en klantgerichtheid centraal staan.
  4. Professionele bedrijfsvoering: Meer balans tussen werk en formatie en grip op de bedrijfsvoering

Meer weten?

Heb je een vraag over deze cases of wil je meer weten? Wij helpen je graag!

Stuur een e-mail