Diensten Cases

Spaarnelanden: Optimalisatie opdrachtnemerschap Haarlem

Vraag: Sinds enkele jaren heeft de gemeente Haarlem als regiegemeente het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte uitbesteed via een geïntegreerd contract (UAV GC). Een deel van de onderhoudstaken wordt uitgevoerd door Spaarnelanden. Zowel vanuit de gemeente als vanuit Spaarnelanden heeft een nieuwe manier van werken en denken impact. Andess heeft Spaarnelanden ondersteund bij het opstellen van een plan om de dienstverlening binnen de ‘nieuwe’ contractvorm te verbeteren.

Achtergrond: Anders dan de andere contractpartners van de gemeente Haarlem, acteert Spaarnelanden op het onderhoudsniveau waar de politiek het meest merkbaar is en het contact met de burgers het meest direct is.
Dit betekent niet alleen dat de dienstverlening adequaat moet zijn, maar ook dat er hoge eisen worden gesteld aan de samenwerking tussen de gemeente en Spaarnelanden. In het contract is dit verwoord in een aantal topeisen. Partnerschap is een van die topeisen.

Aanpak

Spaarnelanden is een uitvoeringsorganisatie die jarenlang het dagelijks onderhoud binnen traditionele contractvormen heeft uitgevoerd, waarbij een stevige ambtelijke organisatie fungeerde als opdrachtgever. Het werken binnen een UAV GC structuur was nieuw.
Andess heeft Spaarnelanden ondersteund bij de prestatieverbetering en de sturing binnen de UAV GC werkwijze. Via de vertaling naar een projectenplan heeft Spaarnelanden invulling gegeven aan hun ontwikkeling.

Resultaat

  • Een verbeterd werkproces
  • Heldere afspraken
  • Werken vanuit een nieuw vertrouwen en met een gezamenlijk doel

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail