Diensten Cases

Gemeente Oosterhout: Reorganisatie buitendienst

Vraag: De gemeente Oosterhout had behoefte aan het herijken van de gemeentelijke beheer en onderhoudsafdeling en de buitendienst. Waar zijn we van, welke resultaten moeten we halen, wat zijn externe en interne ontwikkelingen en hoe zijn we in staat dit toekomstbestendig te krijgen? Met deze vragen is Andess (Christian Hamers) aan de slag gegaan als interim-manager in Oosterhout met een omvangrijk reorganisatieproces tot gevolg.

Achtergrond: De buitendienst van de gemeente Oosterhout bestond voorheen uit twee units. De een belast met het beheer van de openbare ruimte en de ander met de afvalinzameling en straatreiniging. Op meerdere vlakken gaf deze organisatievorm aanleiding tot het reorganiseren van de gemeentelijke buitendienst.

Aanpak

Christian droeg als leidinggevende zorg voor de reorganisatie van de dienst. Daarnaast zijn een aantal grote onderzoeken en projecten uitgevoerd, zoals het vaststellen van een nieuw grondstoffenbeleid en het uitrollen van een nieuwe inzamelmethodiek.

Pijlers onder de reorganisatie waren het vergroten van de effectiviteit en efficiency en het verbeteren van de werkbeleving. Het kwartier maken (het formele proces rondom de organisatieverandering) is zogezegd gebeurd “vanuit het zadel”. Dit vanuit het idee dat het operationele proces gaande moest blijven én het anders denken en anders doen door de aanwezigheid van een nieuwe leidinggevende een grote slagingskans had.

Resultaat

  • Een effectieve en efficiënte buitendienst, waarin werkplezier weer terug is
  • Implementatie van een nieuwe inzamelmethodiek
  • Herstructurering van de milieustraat waardoor 180.000 bezoekers jaarlijks op een efficiënte klantvriendelijke manier worden bediend
  • Succesvolle aanbesteding voor de exploitatie van de gemeentelijke composteerinirchting
  • Initiator van een Brabantbrede strategie met betrekking tot een claim vanuit Attero
  • Professionalisering van het beheerproces
  • Gestructureerd dagelijks onderhoud, waardoor kwaliteitsniveaus worden gehaald
  • Realisatie van landelijke doelstellingen op het gebied van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Opdrachtgever aan het woord

“Chris Hamers is vanaf 2008 aan Oosterhout verbonden geweest. Eerst in dienstverband, vanaf 2014 als extern ingehuurde manager. Twee zaken wil ik hier memoreren.
De jaarlijkse werkzaamheden (wegenonderhoud, ondergrondse werkzaamheden, groen etc.) in de openbare ruimte zijn omvangrijk. Er is veel geld mee gemoeid en niet altijd eenvoudig uit te voeren op een wijze die recht doet aan bestuurlijke wensen en burgerbelang. Hamers is erin geslaagd deze activiteiten zo te organiseren dat planning, budgettering en uitvoering op elkaar afgestemd tot een overzichtelijk geolied proces zijn verworden. Jaarplanningen worden nu gehaald, financieel is de uitvoering op orde en de buitenruimte staat er goed bij.

Met zijn ambtelijk team heeft hij als zelfstandig ondernemer vanaf 2015 in een paar jaar de buitendienst/gemeentewerf omgevormd tot een flexibele, moderne organisatie. Strak geleid, met zicht op de belangen van de medewerkers en hun expertise gebruikend is dit bedrijf de moderne wereld binnen getreden. Zonodig schuwde hij de confrontatie niet, maar altijd in volle openheid.”

Paul de Ridder
Gemeentesecretaris Gemeente Oosterhout

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail