Diensten Cases

Provincie Gelderland: Manager Ruimtelijk Domein

Vraag: De Provincie Gelderland had behoefte aan een interim-manager en organisatieadviseur in één. Een uitdagende detachering waarin Remko als interim-manager verantwoordelijk was voor het HR management van een team van 45 personen en voor een begroting van 21 miljoen euro voor het beheer en onderhoud aan wegen, groen, kunstwerken en technische installaties.

Achtergrond: De afdeling Beheer en Onderhoud Wegen is verantwoordelijk voor 1200 kilometer wegen met bijbehorende bruggen, viaducten, verlichting, groen en elektrotechnische installaties. Remko is ruim een jaar verantwoordelijk geweest voor de aansturing van het team Assetmanagement en hij maakte deel uit van het bredere managementteam van de Provincie.

Resultaat

In deze rol stonden de verdere ontwikkeling van HR taken centraal naar meer zelforganiserende teams en de transitie van reguliere beoordelingsgesprekken naar ‘het goede gesprek’, het opstellen van een visie met het team en het verder uitrollen van het proces van assetmanagement.

Opdrachtgever aan het woord

Remko doet dit werk met een natuurlijk gemak; hij kent de rol van de overheid èn hij begrijpt de mens. Hij heeft, mèt de medewerkers, een visie opgesteld voor de toekomst, medewerkers bewogen tot het nemen van meer verantwoordelijkheid en het tonen van persoonlijk leiderschap.
Daarnaast begeleidt Remko de re-integratie van de eigen teammanager die wegens ziekte was uitgevallen.
Ook kan Remko groepen op managementniveau begeleiden; hij heeft ons management team ondersteund bij het komen tot een betere afstemming over teamplannen en individuele rollen.

Marjoos van den Berg
Afdelingsmanager Provincie Gelderland