Diensten Cases

Provincie Gelderland: Begeleiding reorganisatie

Vraag: Het team Assetgebruik Wegen (AGW) is volop in ontwikkeling: taken zijn gewijzigd, nieuwe medewerkers stromen in en de operatie wordt complexer. In deze context is Andess gevraagd het team Assetgebruik Wegen te ondersteunen bij de reorganisatie van de beheerrayons.

Achtergrond: Het wegennetwerk van de provincie Gelderland verbindt de Randstad met het Ruhrgebied, Zwolle met Brabant en de Veluwe met de Ooijpolder. De provincie Gelderland zorgt ervoor dat dit netwerk met en tussen de Gelderse streken voor iedereen bereikbaar én veilig is. De medewerkers wegbeheer spelen een belangrijke rol in het veilig en bereikbaar houden van de 1.200 kilometer aan wegen, fietspaden en parallelwegen van de provincie.

De medewerkers van het team AGW hebben verschillende taken:
· De veiligheid van dit wegennet in de gaten houden
· Wegwerkzaamheden coördineren
· Vergunningen verlenen en hierop toezicht houden
· Handhaven bij illegale activiteiten
· Meldingen en klachten afhandelen
· Ondersteunen bij calamiteiten
Oorspronkelijk werd er gewerkt vanuit vier beheerrayons. Vanuit de constatering dat de span of control voor deze rayons te groot werd, bestond het idee om een vijfde rayon op te zetten. Een vijfde rayon hield in dat medewerkers opnieuw verdeeld moesten worden over de rayons.

Aanpak

De reorganisatie van de rayons had veel voeten in de aarde en zorgde voor onrust onder de medewerkers. Andess heeft een werkvorm voorgesteld waarbij het lijnmanagement en de OR samen optrokken. Onder leiding van Remko Kamstra hebben lijnmanagement en OR elkaar gevonden in de moeilijke opgave om een vijfde rayon operationeel te krijgen. De gezamenlijke communicatie richting medewerkers heeft goed gewerkt.

Resultaat

  • Aanpassing managementstructuur en aansturing
  • Herindeling van de rayons en medewerkers over deze rayons
  • Opening van een vijfde steunpunt
  • Opzet nieuwe personeelsplanning: “vitaal roosteren”

Opdrachtgever aan het woord

“Remko doet dit werk met een natuurlijk gemak; hij kent de rol van de overheid èn hij begrijpt de mens. Hij heeft, mèt de medewerkers, een visie opgesteld voor de toekomst, medewerkers bewogen tot het nemen van meer verantwoordelijkheid en het tonen van persoonlijk leiderschap.
Daarnaast begeleidt Remko de re-integratie van de eigen teammanager die wegens ziekte was uitgevallen.
Ook kan Remko groepen op managementniveau begeleiden; hij heeft ons management team ondersteund bij het komen tot een betere afstemming over teamplannen en individuele rollen.”

Marjoos van den Berg,
Afdelingsmanager Provincie Gelderland

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail