Diensten Cases

Provincie Gelderland: Benchmark beheer en onderhoud bij provincies

Vraag: “Binnen de provincie Gelderland werken we met het assetmanagementmodel. Dit model willen we graag doorontwikkelen. De eerste vraag waar we graag antwoord op willen hebben, is of we voor onze opgave de juiste formatie en middelen hebben.” Met deze vraag belde de afdelingsmanager Andess in 2021.

Achtergrond: De afdeling Beheer en Onderhoud Wegen van de provincie Gelderland werkt sinds jaren met het assetmanagementmodel. Dit model is succesvol geïmplementeerd. Tegelijkertijd wordt de afdeling door financiële en organisatorische opgaven uitgedaagd om te blijven ontwikkelen.

Aanpak

Voor deze opdracht hebben we twee sporen bewandeld. Met de medewerkers hebben we in interactieve sessies geïnventariseerd waar ze knelpunten ervoeren in het werken met het assetmanagementmodel. Daarnaast hebben we een benchmark opgezet op ook bij andere provincies na te gaan hoe assetmanagement is vertaald naar de inrichting van de organisatie.

Tijdens het uitvragen bij de overige provincies kwamen we erachter dat dit vraagstuk bij veel meer organisaties leeft, waardoor er een echte win-win situatie is ontstaan. 75% van alle provincies nam deel aan de benchmark.

Resultaat

In deze opdracht zijn de volgende resultaten behaald:

  • Interne analyse o.a. over assetmanagement en de formatie
  • Inzicht in oorzaken en gevolgen van de hoge werkdruk
  • Benchmark op het vlak van assetmanagement
  • Deelname aan de benchmark door 75% van de provincies