Diensten Cases

OMWB: Interim-management

Vraag: De OMWB levert als omgevingsdienst voor 25 gemeenten in Brabant diensten op het gebied van vergunningverlening, handhaving, toezicht en advies. De eerste jaren van deze fusieorganisatie waren erg onrustig. Die beginperiode kenmerkte zich door een hoog personeelsverloop en wisselend management. Voor Christian Hamers de opdracht om vanuit de Afdeling Bedrijfsvoering te bouwen aan een sterke OMWB.

Achtergrond: De OMWB is één van de drie Omgevingsdiensten in Brabant. Na een roerige beginperiode is halverwege 2017 gestart met de doorontwikkeling van de OMWB. Het terugwinnen van vertrouwen door een heldere koers, inzicht in de prestaties en het tonen van de meerwaarde stonden in het organisatieontwikkeltraject centraal.

Aanpak

Het team staat in de manier waarop wij leidinggeven altijd centraal. Het zijn immers de medewerkers die zorgen voor het resultaat. Aan de leidinggevende de taak om de teamontwikkeling te sturen richting een nieuw resultaat. Door met het team actief te reflecteren op ieders rol, het functioneren van het team en de context waarin het team beweegt, ontstaat een leereffect. Leren is ontwikkelen. We geloven erin dat een leidinggevende vier rollen moet kunnen invullen: leider, manager, coach en vakman. Vanuit die rollen heeft Christian als interim-manager bijgedragen aan een sterke OMWB.

Resultaat

  • Reorganisatie van de Afdeling Bedrijfsvoering: visiebepaling, organisatieontwerp en besluitvorming
  • Herinrichting van verschillende teams (HR, Communicatie, Juridische Zaken, Inkoop, Facilitaire Zaken, Informatievoorziening en de Secretariaten)
  • Realisatie transitie naar de Cloud en datagericht werken
  • Nieuwe arbeidsmarktcommunicatiestrategie
  • Implementatie e-HRM systeem

Opdrachtgever aan het woord

Christian heeft in twee jaar als interim-manager duidelijk zijn handtekening achtergelaten in de vorm van een aantal sterke teams binnen de afdeling bedrijfsvoering. Hij is duidelijk in welke koers hij wil gaan varen en wat hij daarin verwacht. Tegelijkertijd stimuleert hij altijd de teamprestatie en geeft medewerkers kansen in hun ontwikkeling. Als manager is Christian betrouwbaar en een fijne sparringpartner voor verschillende ontwikkeltrajecten.”

Edwin van Dongen,
Manager Bedrijfsvoering OMWB