Diensten Cases

Gemeente Maasdriel: Integraal Jaarprogramma Openbare Ruimte

Vraag: De gemeente Maasdriel liep vast in haar projectenproces. Er was behoefte aan een methode van integraal en meerjarig programmeren om beter in control te raken op het realiseren van projecten. Andess begeleidde de gemeente in het opzetten van een nieuw proces en een nieuwe werkwijze.

Achtergrond: Projecten in de openbare ruimte werden in Maasdriel vaak uitgevoerd vanuit één specifieke vakdiscipline. Daardoor bestond er geen integraliteit verbetering van de openbare ruimte. Zo kon het gebeuren dat straten meerdere keren werden afgesloten om verschillende werken uit te voeren.

Aanpak

Het opzetten van een integraal jaarprogramma voor de openbare ruimte is meer dan alleen het bundelen van projecten vanuit verschillende vakdisciplines. De basis voor een integrale aanpak van de openbare ruimte ligt besloten in de manier waarop de vakafdeling in staat is om integraal te werken en te denken. Integraliteit gaat voor een groot deel over gedrag. Met de vakafdeling is vanuit het door Andess ontwikkelde proces, om te komen tot (meerjaren)uitvoeringsprogramma’s voor de openbare ruimte, een Jaarprogramma Openbare Ruimte opgeleverd. Daarnaast is het proces geborgd in de manier van werken van de vakafdeling. Het traject omvatte tevens een onderdeel gericht op de persoonlijke en teamontwikkeling van de vakafdeling.

Resultaat

  • Een integraal uitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte
  • Borging van het proces om te komen tot een goed uitvoeringsprogramma
  • Professionalisering van het projectenproces
  • Verbeterde samenwerking binnen het fysieke domein

Opdrachtgever aan het woord

“”Met het intensieve maatwerkprogramma van Andess ben ik in staat geweest om met mijn team op een goede wijze een veranderingsproces te doorlopen. Het resultaat is een programma dat intern en extern waardering geniet. De benaderingswijze is goed doordacht en heeft zowel aan de gedragskant als procesmatig bijgedragen aan de professionalisering van ons werk. Wat mij in het bijzonder heeft aangesproken is de mensgerichte aanpak, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de kracht in de eigen organisatie en het individuele ontwikkelpotentieel.”

John Doomernik
Teamleider Gemeente Maasdriel

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail