Diensten Cases

Noaberkracht: Bedrijfsplan nieuwe organisatie

Vraag: Door de goede samenwerking in voorgaande jaren en het begeleiden van de inrichting van de Noaberkracht organisatie in 2016, kwamen de gemeenten Tubbergen en Dinkelland al snel weer bij Andess terecht. Andess is gevraagd een nieuw bedrijfsplan op te stellen in nauwe samenwerking met bestuur, de medewerkers, OR en de afdeling Financiën.

Achtergrond: Door de ontmanteling van het werkvoorzieningsschap Soweco en de keuze van de gemeente Tubbergen om de medewerkers in de eigen organisatie op te nemen, ontstond een nieuwe opgave.

De buitendiensten van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland waren in 2016 al ingericht als inclusieve organisatie, waarin ambtelijk en kandidaten uit de participatiewet vanuit Dinkelland samenwerken in één uitvoeringsdienst genaamd ‘Noaberkracht’. De wens was hier in 2022 de medewerkers van SOWECO aan toe te voegen.

Deze ontwikkeling betekende een groei van 85 medewerkers naar 130 medewerkers. Dit vroeg om het herijken van de bestaande organisatie en werkwijzen.

Aanpak

Andess was verantwoordelijk voor het opstellen van het bedrijfsplan. Dit alles in nauwe samenwerking met het bestuur en de betrokken afdelingen. Na het positieve besluit op het bedrijfsplan, is Andess gevraagd om zorg te dragen voor de implementatie. Daarvoor hebben we een kwartiermaker gedetacheerd.

Resultaat

Een vastgesteld organisatie- en bedrijfsplan voor de nieuwe Noaberkracht uitvoeringsorganisatie.

Opdrachtgever aan het woord

De titel van dit bedrijfsplan is “samenspel”. We ervaren door de komst van de Soweco medewerkers hoe belangrijk samenspel is en blijft. Samenspel in veel vormen!
Ik kijk het afgelopen half jaar terug op een mooi proces. Een proces waarin de werkgroep en alle andere betrokkenen op een open en toekomstgerichte manier voorstellen hebben
uitgewerkt om de Noaberkracht-organisatie verder te ontwikkelen. Het eindresultaat is dit organisatie- en bedrijfsplan. Dit plan is niet alleen een plan op papier, maar een plan dat al verankerd is in de organisatie en dus kan rekenen op draagvlak.

Eric Bosma
Teamcoach organisatieonderdeel Openbare Ruimte