Diensten Cases

Gemeente Zwolle: Advies toekomst servicedienst

Vraag: “Het serviceteam van de gemeente Zwolle vergrijst, de formatie krimpt en de taken verschuiven. Reden genoeg om na te denken over de toekomstbestendigheid van dit team. Kunnen jullie gelet op jullie kennis en ervaring hierin ondersteunen?” Een mooie vraag, die het afdelingshoofd ons stelde. Andess heeft de gemeente hierin geadviseerd.

Achtergrond: De gemeente Zwolle heeft de ambitie om tot de tien meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland te behoren. De eigen servicedienst speelt hier een belangrijke rol in. De servicedienst is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen bij parkeervoorzieningen, verkeerslichten, camera’s en rioolgemalen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor klanten en bedrijven en moeten zorgen dat voorzieningen 24 uur per dag functioneren.

Aanpak

Met de medewerkers zelf is in een aantal werksessies nagedacht over de voorliggende vraag en zijn toekomstscenario’s uitgewerkt. Uiteindelijk heeft Zwolle met vol vertrouwen gekozen voor behoud en doorontwikkeling van de servicedienst!

Resultaat

  • Keuzes in het toekomstige takenpakket
  • Onderbouwing van de benodigde formatie
  • Werving van nieuwe medewerkers
  • Inrichting van de 24 uurs wachtdienst
  • Ontwikkelplan voor het team

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail