Diensten Cases

Texel: Proces- en organisatieontwikkeling Openbare Ruimte

Vraag: Gemeentewerken voert binnen de gemeente Texel het beheer en onderhoud uit van de openbare ruimte. Een complexe taak op een dynamisch eiland, waar toerisme centraal staat. Ondanks (of misschien juist wel dankzij) de laatste reorganisatie was er de behoefte aan een andere manier van werken en denken.

Achtergrond: Een aantal jaar geleden is de gemeente Texel gereorganiseerd. De organisatie moest slanker worden en principes van zelfsturing en regie werden geïntroduceerd. Een recente evaluatie gaf aan dat dit nog niet geleid had tot het gewenste resultaat.
Verdere ontwikkeling was nodig.

Aanpak

Christian heeft als interim-regievoerder een verbeterplan geschreven waarbij vier begrippen centraal stonden: inzicht, overzicht, sturing en betrokkenheid.

Resultaat

  • Opnieuw ingerichte beheer- en projectorganisatie
  • Nieuwe energie
  • Een integraal uitvoeringsprogramma voor onderhoudsprojecten, stedelijke ontwikkelingen en onderhoudsprogramma’s
  • Verbetering van het projectmatig werken
  • Verschillende beheerplannen en processen

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail