Diensten Cases

Gemeente Overbetuwe: Ontwikkeling Team Openbare werken

Vraag: Andess is na het maken van een QuickScan van het Team Openbare Werken gevraagd te adviseren in de verdere ontwikkeling van het team, in het bijzonder op het vlak van de bedrijfsvoering van de buitendienst.

Achtergrond: Als gevolg van verschillende veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie van Overbetuwe, bestond bij de buitendienst een behoefte om vanuit een duidelijke visie het takenpakket te herijken, de samenwerking met de binnendienst te versterken en meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering.

Aanpak

Vanuit een QuickScan van de huidige organisatie is een toekomststrategie bepaald. Deze strategie is vastgelegd in een implementatieplan. Het implementatieplan omvat verschillende projecten die de realisatie van de visie concretiseren. Deze projecten worden voorbereid en uitgevoerd door de medewerkers van het team zelf. Daarmee staan de medewerkers zelf aan de lat voor de ontwikkeling van het team.

Resultaat

  • Implementatieplan om de ontwikkeling te concretiseren
  • Blauwdruk voor de inrichting van een bedrijfsbureau

Opdrachtgever aan het woord

Andess heeft bijgedragen aan een ontwikkeling, waardoor ik als leidinggevende de stap van incidentmanagement naar sturen op de lange termijn heb kunnen maken.”

Pieter van Ettekoven,
Teamleider Team Openbare Werken