Diensten Cases

Gemeente Olst-Wijhe, Teamleider Ruimtelijk Domein

Vraag: “Wil je door het plotseling wegvallen van onze eigen teamleider het team ruimtelijk domein leiden en wil je deze nieuwe situatie ook gebruiken voor doorontwikkeling? Draag daarnaast ook actief bij aan de verdere ontwikkeling van ons managementteam.” Deze vraag paste Andess als geen ander en Remko Kamstra pakte als interim-manager Ruimtelijk Domein de handschoen op.

Achtergrond: De gemeente Olst-Wijhe is een kleine maar zeer zelfbewuste gemeente aan de IJssel tussen Deventer en Zwolle. Remko was als interim-manager verantwoordelijk voor de beheer- en onderhoudsafdeling, zowel binnen- als buitendienst.

Aanpak

Vanuit een detachering als interim-manager heeft Andess (Remko Kamstra) de organisatieontwikkeling vorm en inhoud gegeven.

Resultaat

  • Coaching teamontwikkeling gemeentelijke organisatie en managementteam
  • Klankbord en ontwikkeling managementteam
  • Capaciteitsplan voor de afdeling
  • Businessplan en toekomstperspectief buitendienst
  • Opzet programmatisch werken
  • Begeleiding en uitvoering bezuinigingsopgave
  • Visie en advies toekomst werkvoorzieningsschap
  • Visie en advies samenwerking Deventer-Raalte-Olst-Wijhe

Opdrachtgever aan het woord

Remko Kamstra heeft bijna twee jaar in Olst-Wijhe de rol van teamleider BOR (Beheer Openbare Ruimte) op een prima wijze ingevuld. Remko is zelfstartend, hij ziet werk liggen. Hij verzet veel werk, en brengt daarbij ook inhoudelijk veel. Hij is betrouwbaar: afspraak is afspraak, en is naar de opdrachtgever transparant. Ook al is hij externe, hij stapt volledig aan boord, en wordt ‘eigen’. Hij maakt geen onderscheid tussen werkvloer en topmanagement, hij schakelt even makkelijk naar de buitendienst als naar de directie. Hij heeft daarbij ook oog voor de onderstroom, die hij zonder aarzeling verwoordt. Hij is wars van sociaal wenselijk gedrag, en dwingt op een authentieke manier gezag als leider af. Hij neemt verantwoordelijkheid als leidinggevende maar spreekt ook de verantwoordelijkheid van medewerkers aan. Als externe speelt hij geen rol, maar brengt zichzelf”.

Dries Zielhuis
Gemeentesecretaris en algemeen directeur Gemeente Olst-Wijhe