Diensten Cases

Gemeente Meierijstad: Ontwikkeling van drie gemeenten naar één

Vraag: “Hoe komen we van de wal?” Zo luidde de vraag net na het ontstaan van de gemeente Meierijstad kort na de fusie van drie gemeenten. De gemeente Meierijstad heeft gekozen voor een niet-traditionele organisatievorm, waarbij zelforganisatie de algemene sturingsfilosofie is. Om van de papieren werkelijkheid van het organisatieplan te bewegen naar de realisatie van de doelstellingen was een grote opgave. De opgaven waren zo groot dat het overzicht verloren dreigde te gaan.

Achtergrond: De gemeente Meierijstad is een fusiegemeente van de gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel. Van drie gemeenten naar één gemeente met ruim 80.000 inwoners. Andess begeleidde de gemeente in dit ontwikkelproces. We zijn gestart bij de buitendienst. Andess begeleidt inmiddels verschillende werkateliers vanuit dezelfde aanpak als bij de buitendienst.

Aanpak

In dit uitdagende en complexe project komen vakinhoud, procesontwikkeling en organisatieontwikkeling optimaal samen in één groot ontwikkeltraject. Andess hanteert een inmiddels beproefde aanpak. Vanuit een foto van het werkatelier werken we naar het vaststellen van een heldere visie en ambitie. Vanuit de visie en ambitie beoordelen we het takenpakket van het betreffende werkatelier. Daarbij wordt niet alleen gefocust op de techniek, maar ook op de gedrags- en proceskant binnen het werkatelier. Om de ontwikkeling concreet te maken wordt een implementatieplan opgesteld. In deze trajecten werkt Andess altijd met een gemeentelijk kernteam dat als aanjager voor het ontwikkeltraject fungeert. De kernteamleden zijn ambassadeur van de ontwikkeling en zijn een vraagbaak voor de overige medewerkers.

Resultaat

  • Missie en visie
  • Kerntakenanalyse
  • Formatieonderbouwing
  • Helderheid in taken, rollen en verantwoordelijkheden
  • Inrichtingsvoorstellen voor de werkateliers
  • Ontwikkelplan voor de komende twee jaar

Opdrachtgever aan het woord

Citaat uit interview met Marieke Vossen, directeur Ruimte en Economie
……Ik kijk met tevredenheid terug op de afgelopen drie jaar. We zijn en blijven volop in beweging. Van buitenaf horen we vaak dat het goed gaat in Meierijstad. Intern weten we dat dat niet altijd zo is en zijn we heel kritisch op onszelf en werken we hard aan verbetering. Maar dat de buitenwereld vaak zo tegen ons aankijkt is erg prettig. Daar maken we ons allemaal iedere dag hard voor. Daar ben ik enorm trots op!……
Klik hier voor het hele interview

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail