Diensten Cases

Gemeente Meierijstad: De impact van de Omgevingswet op de formatie

Vraag: Welk effect heeft het werken volgens de Omgevingswet op ons functiehuis en de formatie en hoe vertalen we dit naar de onze strategische personeelsplanning en begroting? Met deze vraag klopte de gemeente Meierijstad aan bij Andess.

Achtergrond: De gemeente Meierijstad is een fusiegemeente van de gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel. Van drie gemeenten naar één gemeente met ruim 80.000 inwoners. Andess begeleidde vanaf 2017 de gemeente op onderdelen in dit ontwikkelproces.
Eén van de projecten was het vertalen van de Omgevingswet naar het functiehuis, het formatieplan en de strategische personeelsplanning.

Aanpak

Andess heeft samen met de gemeente een uniek model ontwikkeld om de vertaalslag van alle werkprocessen vanuit de Omgevingswet naar de benodigde capaciteit en hiermee formatie te maken.

Vanuit dit model zijn we in staat geweest om vanuit de processen en werkmethoden na de invoering van de Omgevingswet aan te geven welke functies een rol hebben in het proces, hoe vaak een handeling voorkomt en hoeveel tijd dit vraagt.

Resultaat

Het toepassen van ons model resulteerde in een nieuw formatieplan en personeelsbegroting voor de afdelingen Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH) en Gebiedsontwikkeling & Planologie (GOeP). Door dit samen met de betrokken
medewerkers te doen is inzicht ontstaan in de nieuwe werkprocessen, zijn direct optimalisaties in de werkwijze doorgevoerd en is er draagvlak voor geraamde tijdsinzet en benodigde formatie. Zowel de harde, structuurkant, als de zachte kant zijn hierdoor in balans gekomen, twee vliegen in één klap!

Opdrachtgever aan het woord

Het was erg prettig om deze ontwikkelopdracht met Andess te doorlopen. Bij de start waren er ontzettend veel aandachtspunten, maar het lukte Andess om daar overzicht in te creëren en ons er stap voor stap doorheen te loodsen. Hun
kennis, ervaring en nuchtere kijk heeft ons daar ontzettend bij geholpen. Uiteindelijk hebben we een mooi resultaat behaald waar we de komende jaren verder op kunnen bouwen en doorontwikkelen.
Anja Saris-Bronts
Leidinggevende gemeente Meierijstad