Diensten Cases

Gemeente Dalfsen: Advies financiering Openbare Ruimte

Vraag: De afdeling Openbare Ruimte en de gemeenteraad van Dalfsen liepen vast in het besluitvormingsproces van nieuw beleid en beheerplannen. Zowel bestuur als directie hadden behoefte aan meer inzicht in de financiële onderbouwing van geplande onderhoudswerken en investeringen in de openbare ruimte. Andess is door de directie gevraagd om een onafhankelijke beoordeling te geven over dit besluitvormingsproces en de financiering van de openbare ruimte in de gemeente Dalfsen.

Achtergrond: Bestuur, directie en vakafdeling wilden voor de korte termijn uit de impasse komen dat beheerplannen vanuit de vakafdeling niet tot besluitvorming kwamen. Voor de lange termijn lag er een behoefte het besluitvormingsproces voor beleid- en beheerplannen structureel te verbeteren.

Aanpak

Andess is met de betrokken medewerkers, bestuurders en de directie in gesprek gegaan. We hebben hier met elkaar geconstateerd welke knelpunten bestaan en samen bepaald welke stappen noodzakelijk zijn om de onderbouwing van beleids- en beheerplannen te verbeteren. Deze stappen zijn vertaald naar een adviesnota, die heeft geleid tot aanpassing van het besluitvormingsproces en inrichting van de financiële administratie.

Resultaat

  • Het goede gesprek tussen bestuur en ambtelijke organisatie (herstel van vertrouwen)
  • Duidelijk advies voor aanpassing besluitvormingsproces en inrichting van de financiële administratie

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail