Diensten Cases

BAR-organisatie: Project ‘cijfers in de praktijk’

Vraag: De BAR-organisatie heeft een uitvoeringsdienst van ruim 400 medewerkers. Een enorme organisatie waar continu scherp wordt gekeken naar de ontwikkeling van de formatie en het takenpakket. Andess begeleidt de BAR-organisatie al ruim 5 jaar in het jaarlijks herijken van de benodigde capaciteit versus de geplande werkvoorraad.

Achtergrond: De BAR-organisatie ondersteunt de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie. Een team van ruim 400 medewerkers draagt zorg voor het schoon, heel en veilig houden van een enorm areaal aan stedelijk gebied met 125.000 inwoners.

Aanpak

Het op peil houden van de capaciteit is een continue uitdaging. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook aan vergrijzing die van invloed zijn op de vulling van de formatie. Deze uitdaging is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, omdat door maatschappelijke en bestuurlijke wensen het werkpakket van de BAR-organisatie nog al eens is gewijzigd. Om jaarlijks de formatie op orde te hebben én te onderbouwen voert Andess jaarlijks een capaciteitsonderzoek uit voor de teams waar dit op dat moment relevant is. Hierbij analyseren we de werkvoorraad, voeren gesprekken, betrekken medewerkers en maken gebruik van een calculatieprogramma om de benodigde formatie te berekenen en te onderbouwen.

Resultaat

  • Jaarlijks inzicht in de balans werkvoorraad – capaciteit
  • Anticiperen in plaats van reageren op veranderingen
  • Formatie continu op orde
  • Draagvlak bij medewerkers
  • Onderbouwing formatie en personeelsbegroting op management- en directieniveau