Diensten Cases

Gemeente Raalte: Ontwikkeling afdeling Beheer en Onderhoud

Vraag: “Kan Andess ons ondersteunen bij de ontwikkeling van onze beheer- en onderhoudsorganisatie binnen het fysieke domein?”

Achtergrond: Het team Beheer & Onderhoud Raalte stond aan de vooravond van een groot ontwikkeltraject. Vraagstukken als integratie fysiek domein en sociaal domein, klaar zijn voor overheidsparticipatie en een keuze in takenpakket, formatie en kosten van de afdeling, vergrijzing en vitaliteit stonden hierbij centraal.

Aanpak

Andess begeleidde de gehele organisatieontwikkeling. We deden dit vanuit een detachering gecombineerd met losse projecten. Het betrekken van de medewerkers, eigenaarschap creëren en borgen van de ontwikkeling waren belangrijke randvoorwaarden.

Resultaat

  • Visie op de buitendienst (incl. vervanging materieel en formatie)
  • Herijken van de functie van vakspecialist
  • Herijken van de functie van opzichter
  • Optimaliseren van de samenwerking binnen het team

In de visie van de afdeling Beheer en Onderhoud zijn de volgende speerpunten benoemd:

  • De leefomgeving is ons visitekaartje
  • Professioneel gemeentebedrijf
  • Trots en kundig team
  • Gewaardeerd partner (overheidsparticipatie)

Daarna is de afdeling zelf aan de slag gegaan met de uitwerking hiervan. Het fundament lag er al; een groep kundige en gemotiveerde medewerkers!

Opdrachtgever aan het woord

“ “De adviseurs van Andess beginnen bij waar het in organisaties om gaat: de mensen. Ze maken verbinding met alle lagen in de organisatie. Het zijn prettig communicerende personen: open en luisterend.

Andess creëert draagvlak en bereikt daardoor doelen met gezamenlijke inspanning. Ze hebben veel ervaring in hoe het bij (overheids)organisaties werkt. Spreken de taal en snappen hoe verantwoordelijkheden liggen.”

John de Kruijff
Afdelingshoofd Beheer en Onderhoud Raalte

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze case of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Stuur een e-mail