Diensten Cases

ABG-organisatie: Interim-management

Vraag: Na een evaluatie van de ambtelijke organisatie lag er een duidelijke ontwikkelopgave voor het management op het vlak van de bedrijfsvoering, de besluitvorming en de dienstverlening aan de inwoners. Voor Christian Hamers de opdracht om binnen die ontwikkelopgave de medewerkers van de afdelingen Finance en Control én Intern Advies en Ondersteuning te leiden naar een nieuw resultaat.

Achtergrond: De ABG-organisatie is als ambtelijke organisatie voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen gestart in 2016. De ervaring leert dat dergelijke fusieorganisaties enkele jaren nodig hebben om een solide basis te creëren. Vanuit die solide basis kan gewerkt worden aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. De tijd die een fusieorganisatie nodig heeft, kan spanning geven in het politieke speelveld waarin de organisatie moet acteren. Dat vergt veel stuurmanskunst van het management. Zo ook binnen de ABG-organisatie.

Aanpak

Het team staat in de manier waarop wij leidinggeven altijd centraal. Het zijn immers de medewerkers die zorgen voor het resultaat. Aan de leidinggevende de taak om de teamontwikkeling te sturen richting een nieuw resultaat. Door met het team actief te reflecteren op ieders rol, het functioneren van het team en de context waarin het team beweegt, ontstaat een leereffect. Leren is ontwikkelen. We geloven erin dat een leidinggevende vier rollen moet kunnen invullen: leider, manager, coach en vakman. Vanuit die rollen heeft Christian bijgedragen aan een nieuw elan in de bedrijfsvoeringsteams van de ABG-organisatie.

Resultaat

  • Hervorming van het P&C-proces
  • Hogere kwaliteit van de jaarrekening, begroting en tussentijdse rapportages
  • Realisatie dashboards bedrijfsvoering
  • Een nieuwe kostenverdeelsystematiek tussen de drie gemeenten
  • Realisatie nieuwe arbeidsmarktcommunicatiestrategie
  • Implementatie e-HRM systeem
  • Herinrichting van verschillende teams (HR, Communicatie, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken, Financieel administratie, Financieel Advies en de Secretariaten)
  • Verbetering van de interne controle
  • Een nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Opdrachtgever aan het woord

In anderhalf jaar heeft Christian bijgedragen aan een nieuw elan in de bedrijfsvoering van de ABG-organisatie door scherpte te brengen in het MT en vanuit resultaat bij te dragen aan trots binnen de verschillende teams.”

Rene Wiersema,
Algemeen Directeur ABG-organisatie